Dodanie, montáž a servis kamerových a poplachových systémov, prístupových systémov, audio video vrátnikov a automatizácie.
Sledujte nás na

Zmluvný servis

Zmluvný servis

Služba Zmluvný servis

Aby mohla byť garantovaná spoľahlivá funkcia systému, norma STN EN 50131-1 pre triedu zabezpečenia Grade 2 ako aj výrobca systému odporúča vykonávať pravidelnú funkčnú skúšku a minimálne raz za dva roky revíziu systému. V prípade poistnej udalosti môže byť revízna správa podmienkou poisťovne pre náhradu škody.

Pre potrebu revízie zabezpečovacieho systému v triede zabezpečenia Grade 3 (vysoká ochrana) a Grade 4 (veľmi vysoká ochrana) nás, prosím, kontaktujte.

Popis služby

  • vzdialená administráciu systému
  • vzdialený dohľad nad funkčnosťou zabezpečovacieho systému a včasné diagnostikovanie závady
  • vykonanie hardvérovej profylaktiky všetkých komponentov systému raz za rok
  • prednostný servisný zásah a to najneskôr do 2 dní od nahlásenej poruchy
  • poskytnutie náhradného zariadenia počas trvania vybavenia reklamácie
  • predĺžená technická podpora 12/5 alt. 24/7

K službe Zmluvný servis ďalej získavate

  • bezpečnostnú SIM kartu pre prístup k zabezpečovaciemu systému odkiaľkoľvek cez Internet alebo sieť GSM/GPRS
  • rozšírenie záruky systému na 5 rokov