Dodanie, montáž a servis kamerových a poplachových systémov, prístupových systémov, audio video vrátnikov a automatizácie.
Sledujte nás na

Prístupové systémy

Prístupové systémy

Čo je to prístupový systém?

Prístupové systémy slúžia na riadenie prístupu osôb do chráneného objektu na základe prístupových oprávnení a ich spätnej kontroly. Identifikácia osôb prebieha na základe overenia prístupového kódu, bezkontaktnej identifikačnej karty, biometrickým odtlačkom prsta, a pod.

Súčasti prístupového systému

Prístupové čítačky sú určené na autentifikáciu osôb. Ich funkčnosť je závislá od kontroléru, to však neplatí o autonómnych čítačkách, ktoré sú sebestačné tj. všetky údaje o prístupových oprávneniach sú uchovávané priamo v čítačkách.

 • autentifikácia osoby je možná priložením RFID karty (resp. kľúčenky), zadaním kódu, odtlačkom prsta, priložením mobilného telefónu s funkciou NFC, automatickou autentifikáciou prostredníctvom bluetooth, alebo kombináciou viacerých možností
 • niektoré modely disponujú integrovanou kamerou, ktorá môže zaznamenať verifikujúcu sa osobu; integrovanú kameru je možné súčasne využiť aj ako bezpečnostnú kameru pripojením ku kamerovému systému
 • prístupové čítačky a klávesnice sú vhodné pre vnútorné ako aj vonkajšie použitie, s krytím až do IP68 a odolnosťou pred vonkajšími mechanickými nárazmi až do IK10

Kontrolér je riadiaci mechanizmus prístupového systému, ktorý spracúva údaje získané z čítačiek, vyhodnocuje žiadosti o vstup, kto má oprávnenie vstúpiť do chránenej zóny. Eviduje históriu vstupov, výstupov a prechodov, taktiež ponúka radu nástrojov na spätnú kontrolu pohybu osôb.

 • kontrolér môže byť samostnatná riadiaca jednotka umiestnena nad každými dverami, alebo server s bežiacim pristupovým softvérom, ktorý centrálne obsluhuje jednotlivé čítačky rozmiestnené po objekte
 • v prípade straty spojenia sú všetky čítačky plne funkčné, avšak synchronizácia databázy prebehne až po opätovnom obnovení spojenia so serverom
 • priemerne veľké databázy môžu evidovať až 30 000 používateľov a 100 000 udalostí
 • nastavenie prístupového systému umožňuje vytvárať používateľské skupiny, zóny, časové podmienky, úrovne oprávnení, a pod.
 • prístupový systém je súčasne možné použiť aj ako dochádzkový systém, ktorý spĺňa všetky legislatívne náležitosti

Prístupový systém sa primárne obsluhuje cez používateľský softvér, prostredníctvom ktorého môžete vytvárať nových používateľov, nastavovať oprávnenia, prezerať históriu vstupov, výstupov a prechodov, a pod. K dispozícii sú samozrejme aj mobilné aplikácie, ktoré umožňujú komfortný dohľad nad pohybom zamestnancov z pohodlia domova alebo kancelárie, kdekoľvek sa nachádzate.

 • vzdialený prístup cez internet
 • aplikácie pre pracovné stanice s operačným systémom Windows, MacOS, Linux
 • aplikácie pre mobilné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile, iOS, Android

Na slovenskom trhu pôsobí veľa firiem, ktoré vykonávajú montáže poplachových systémov bez licencie na prevádzkovanie technickej služby a bez uzatvorenia zmluvy o poskytovaní technickej služby so zákazníkom. V takomto prípade ide o porušenie zákona zo strany dodávateľa, tak aj zo strany odberateľa.

Prístupový systém podlieha zákonu č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení GDPR Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V prípade ignorovania, porušenia, nezavedenia, alebo nepripravenosti na nariadenie hrozia subjektom pokuty v likvidačných výškach. Maximálna výška dosahuje až 20  mil. EUR, alebo 4% z celkového ročného obratu spoločnosti (vždy vyššia možnosť).

Cenová ponuka, dodanie a montáž

Cena za dodanie a montáž prístupového systému je závislá na rozsahu a požiadavkách zákazníka. Ku každému nášmu zákazníkovi pristupujeme individuálne a konečnú cenu vypočítavame na základe obhliadky a podrobnej technickej špecifikácie. Obhliadka objektu alebo priestoru je bezplatná a vykonáva ju technik, ktorý Vám poradí ideálne riešenia pre Vaše potreby.

Ponuka bez čakania

Cenovú ponuku Vám vypracujeme bez čakania na mieste obhliadky, alebo obratom po zaslaní podrobnej technickej špecifikácie.

Záručná doba

Na všetky nami dodané produkty a služby poskytujeme nadštandardnú záručnú dobu až 36 mesiacov.

Montáž do 48 hodín

Nečakáme na „lepšie počasie“. Montáž realizujeme do 48 hodín od vystavenia objednávky.

Zmluvný servis

Našim zákazníkom poskytujeme prednostný servisný zásah a to najneskôr do 2 dní od nahlásenia poruchy.