Dodanie, montáž a servis kamerových a poplachových systémov, prístupových systémov, audio video vrátnikov a automatizácie.
Sledujte nás na

Kontakt

Kontakt

Kontaktný formulár

Vyplňte Vaše kontaktné údaje a v priebehu pár hodín Vás budeme kontaktovať.
  Sídlo spoločnosti

  TRONICON, s.r.o.
  Podhájska ulica 136/1, 919 42 Voderady

  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 31066/T. ZI 5 500 EUR, SPL 5 500 EUR

  Kontakt

  033/202 88 30
  info@tronicon.sk

  Fakturačné údaje

  IČO: 47 010 649
  DIČ: 202 3707 884
  IČ DPH: SK 202 3707 884

  Bankové spojenie

  Československá obchodná banka, a.s.
  IBAN: SK75 7500 0000 0040 1761 6088
  SWIFT/BIC: CEKOSKBX

  UPOZORNENIE

  Na trhu sa vyskytujú spoločnosti bez platnej Licencie na prevádzkovanie technickej služby, pričom montážou zabezpečovacieho systému porušujú zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a v prípade poistnej udalosti Vám bude krátené poistné plnenie. V trestnom konaní môže byť napr. kamerový záznam vyhodnotený ako nedôveryhodný.

  Spoločnosť TRONICON, s.r.o. je držiteľom licencie na prevádzkovanie technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti č. PT000948 v rozsahu;

  Projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

  Overiť si to môžete na stránke OR SR, alebo si žiadajte Licenciu na prevádzkovanie technickej služby k nahliadnutiu.