Dodanie, montáž, servis a prenájom kamerových, poplachových a prístupových systémov.
Sledujte nás na

Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana

Čo je to perimetrická ochrana?

Perimetrická plotová ochrana je primárne určená na ochranu vonkajšieho perimetra, tj. slúži na ochranu areálu pred vstupom nepovolaných osôb. Pod perimetrickou ochranou rozumieme súbor technických a elektronických zabezpečovacích systémov, ktoré detekujú vymedzené hranice chráneného územia.

Súčasti perimetrickej ochrany

Ústredňa je centrálnym orgánom perimetrickej ochrany, ktorá vyhodnocuje a spracúva výstupné veličiny jednotlivých bariér. Jedná sa o stavebnicový systém, ktorý je možné rozširovať a modifikovať o prídavné moduly tak, aby bola dosiahnutá požadovaná funkčnosť.

 • typ ústrední; analógové, zbernicové, drôtové, bezdrôtové
 • 8, 16 vstupové, rozšíritelné na 192, v prípade zbernicových 254 vstupové a viac
 • 4 PGM výstupy, rozšíritelné na 250
 • podpora pripojenia až 254 klávesníc a 999 užívateľských kódov
 • 8 samostatných podsystémov
 • pamäť na 2048 udalostí

Klávesnice okrem informatívnej funkcie o stave systému slúžia aj na ovládanie ústredne a teda celého systému perimetrickej ochrany. Niektoré modely disponujú plnohodnotným farebným dotykovým displejom, čítačkou bezkontaktných RFID kariet, a pod. K dispozícii máme viacero modulov na rozšírenie systému o rádiovú nadstavbu na bezdrôtovú komunikáciu, hlasové a dátové moduly, IP komunikátory, prídavné zdroje, a pod.

 • klávesnice; tlačidlové, dotykové, LCD klávesnice
 • čítačky bezkontaktných RFID kariet
 • prístupové kontroléry
 • hlasové a dátové moduly
 • IP komunikátory
 • rádiové nadstavby na pripojenie bezdrôtových periférií

Jednotlivé bariéry pozostávajú z vysielača a prijímača, ktoré tvoria aktívnu detekčnú zónu. V ponuke máme infrazávory, mikrovlnné bariéry, triboelektrické plotové ochrany, alebo kamery s pokročilými video analytickými funkciami na rozpoznanie človeka alebo vozidla.

 • infrazávory s dosahom 15, 30, 60 a 120 metrov, pričom detekčnú zónu predstavuje „laserový” lúč, k dispozícií sú jednolúčové, dvoj, štvor a osemlúčové bariéry
 • mikrovlnné bariéry majú dosah 50, 100, 200 a 300 metrov, pričom detekčná zóna predstavuje sploštenú elipsoidu o šírke 1, 2 alebo 4 metre
 • triboelektrické plotové ochrany majú dosah 3 600 metrov, pričom detekčná zóna je v tomto prípade samotný triboelektrický drôt detekujúci vibrácie alebo odpor
 • kamery s pokročilými video analytickými funkciami až s 200 tisíc preddefinovanými objektami na rozpoznanie človeka alebo vozidla.

V ponuke máme rôzne bezdrôtové snímače a detektory, ako aj bezdrôtové klávesnice, vonkajšie sirény, pričom ťahanie káblov, ako tomu bolo v minulosti, už nie je nutnosťou.

 • bezdrôtové ústredne
 • bezdrôtové moduly a klávesnice
 • bezdrôtové snímače a detektory
 • bezdrôtové sirény
 • bezdrôtové diaľkové ovládače

Povinnou súčasťou poplachového systému je aj siréna, ktorá upozorňuje na narušenie chráneného objektu akustickou signalizáciou, doprevádzanou stroboskopickým výstražným svetlom. Akákoľvek manipulácia so sirénou je vyhodnocovaná ako sabotáž a automaticky spúšťa poplach nezávisle na stave ústredne.

 • vonkajšie zálohované piezoelektrické sirény s akustickým tlakom až 120 dB
 • vnútorné piezoelektrické sirény s akustickým tlakom do 100 dB
 • optická signalizácia; maják, stroboskop

Systém perimetrickej ochrany možno obsluhovať viacerými spôsobmi a to lokálne, prostredníctvom klávesnice, alebo mobilnou aplikáciou, ktorá umožňuje komfortný dohľad nad stavom zabezpečenia objektu z pohodlia domova alebo kancelárie, kdekoľvek sa nachádzate.

 • lokálne prestredníctvom klávesnice
 • diaľkový ovládač
 • vzdialený prístup cez internet
 • aplikácie pre mobilné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile, iOS, Android

Na slovenskom trhu pôsobí veľa firiem, ktoré vykonávajú montáže poplachových systémov bez licencie na prevádzkovanie technickej služby a bez uzatvorenia zmluvy o poskytovaní technickej služby so zákazníkom. V takomto prípade ide o porušenie zákona zo strany dodávateľa, tak aj zo strany odberateľa.

Elektronický zabezpečovací systém podlieha zákonu č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení GDPR Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V prípade ignorovania, porušenia, nezavedenia, alebo nepripravenosti na nariadenie hrozia subjektom pokuty v likvidačných výškach. Maximálna výška dosahuje až 20  mil. EUR, alebo 4% z celkového ročného obratu spoločnosti (vždy vyššia možnosť).

V „lepšom” prípade pri dokazovaní viny poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty majetku môže likvidátor poisťovne vyhodnotiť poistnú udalosť vo Váš neprospech a môže Vám byť krátené poistné plnenie.

Cenová ponuka, dodanie a montáž

Cena za dodanie a montáž perimetrickej ochrany je závislá na rozsahu a požiadavkách zákazníka. Ku každému nášmu zákazníkovi pristupujeme individuálne a konečnú cenu vypočítavame na základe obhliadky a podrobnej technickej špecifikácie. Obhliadka objektu alebo priestoru je bezplatná a vykonáva ju technik, ktorý Vám poradí ideálne riešenia pre Vaše potreby.

Ponuka bez čakania

Cenovú ponuku Vám vypracujeme bez čakania na mieste obhliadky, alebo obratom po zaslaní podrobnej technickej špecifikácie.

Záručná doba

Na všetky nami dodané produkty a služby poskytujeme nadštandardnú záručnú dobu až 36 mesiacov.

Montáž do 48 hodín

Nečakáme na „lepšie počasie“. Montáž realizujeme do 48 hodín od vystavenia objednávky.

Zmluvný servis

Našim zákazníkom poskytujeme prednostný servisný zásah a to najneskôr do 2 dní od nahlásenia poruchy.

Kontaktujte nás a nechajte si vypracovať cenovú ponuku.

Cena za dodanie a montáž zabezpečovacieho systému alebo automatizácie, zmluvného servisu alebo prenájmu kamerového či poplachového systému, je závislá na rozsahu a požiadavkách zákazníka. Ku každému nášmu zákazníkovi pristupujeme individuálne a konečnú cenu vypočítavame na základe obhliadky, podrobnej technickej špecifikácie alebo projektovej dokumentácie. Obhliadka objektu je vždy bezplatná a vykonáva ju technik, ktorý Vám poradí ideálne riešenia pre Vaše potreby.