Dodanie, montáž, servis a prenájom kamerových, poplachových a prístupových systémov.
Sledujte nás na

O Spoločnosti

Spoľahlivé riešenia pre Vašu bezpečnosť.

O Spoločnosti

O Nás

Spoločnosť TRONICON, s.r.o. vznikla v roku 2013 transformáciou SZČO s pôsobením na trhu už od roku 2009. Stali sme sa dynamickou a neustále sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá vznikla so zámerom dodávať výhradne profesionálne riešenia pre maximálny komfort a bezpečnosť na tej najvyššej úrovni. Aj preto sa špecializujeme na produkty od renomovaných výrobcov ako je Paradox, Jablotron, Hikvision, Avigilon, Bosch, 2N, ZKTeco, Sorhea, Optex, Umirs, Loxone, Control4 a iné.

Vďaka špičkovej kvalite poskytovaných služieb a technickej zdatnosti nášho servisného tímu sa rýchlo rozvíjame. Našim zákazníkom vychádzame v ústrety, prispôsobujeme sa ich požiadavkám v maximálne možnej miere, o čom svedčí ich spokojnosť a pozitívne referencie, ktoré sú našou prioritou.

Certifikácia

Naše úspechy sú založené na znalostiach, vedomostiach a odbornosti našich zamestnancov. Kvalifikovaní, odborne zdatní a lojálni zamestnanci sú hlavným aktívom našej spoločnosti a preto venujeme značnú starostlivosť ich výberu a ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu.

Licencia na prevádzkovanie technickej služby.
Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra vydaný Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra vydaný Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Certifikát o absolvovaní odborného školenia inštalácií elektronických zabezpečovacích systémov značky Satel vydaný spoločnosťou EUROIN.
Certifikát o absolvovaní školenia na návrhy, inštalácie a opravy systému Umirs vydaný spoločnosťou TSS Group.
Certifikát o absolvovaní školenia na návrhy, inštalácie a opravy systému Sorhea vydaný spoločnosťou TSS Group.
Certifikát o absolvovaní školenia na návrhy, inštalácie a opravy systému Avigilon vydaný spoločnosťou TSS Group.
Certifikát o absolvovaní školenia na návrhy, inštalácie a opravy systému Paradox vydaný spoločnosťou TSS Group.

Partneri

Naši rokmi osvedčení parneri – renomovaní výrobcovia zabezpečovacích systémov.

Logo Hikvision
Logo ZKTeco
Logo Loxone
Logo Control4

Referencie

Pre zachovanie diskrétnosti nezverejňujeme všetkých našich zákazníkov ani konkrétne informácie o spôsobe zabezpečenia.

So spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. spolupracujeme od roku 2019, v tom čase známa ešte ako Zásielkovňa. Pre Packetu zabezpečujeme prepravné depá v rámci celého Slovenska v rozsahu dodania a montáže kamerových systémov, poplachových a prístupových systémov. Nainštalovali sme im viac ako 300 kamier, 100 detektorov, 50 kontrolovaných dverí. V rámci služieb poskytujeme Zmluvný servis s reakčným časom do 48 hodín, zväčša však už do pár hodín.

So spoločnosťou ARRIVA Trnava, a.s. spolupracujeme od roku 2017. Vybudovali sme im kamerové systémy vo viacerých lokalitách v rámci západného Slovenska s centrálnym dohľadom a automatizáciou vstupných rámp na základe rozpoznávania EČV. Zabezpečujeme pre nich centrálny dohľad nad funkčnosťou systému v rámci poskytovaného Zmluvného servisu s reakčným časom do 24 hodín.

Od roku 2021 spolupracujeme s Bratislavskou spoločnosťou ARRIVA Mobility Solutions s.r.o., pri ktorej stojí za zmienku vybudovanie „parkovacieho domu“ na zdieľanom priemyselnom parkovisku, kde má spoločnosť vyhradený určitý počet parkovacích miest. O stave zaplnenia je informovaný dispečing.

Od roku 2022 spolupracujeme aj s ich sesterskou spoločnosťou, spoločnosťou ARRIVA Service s.r.o.

So spoločnosťou SWAN, a.s. sme spolupracovali v rokoch 2015 až 2021. Poskytovali sme im služby v oblasti výstavby metropolitných sietí IBV a iných bytových komplexov. Primárne sme realizovali výstavbu metalických a optických sietí, dátových rozvádzačov, a pod.

Aj keď sú tieto oblasti príbuzné, po úspešnej šesťročnej spolupráci sme sa ešte viac zamerali na oblasť zabezpečovacích systémov.