Dodanie, montáž a servis kamerových a poplachových systémov, alarmov, prístupových systémov a audio video vrátnikov.

Kategória: Zabezpečovacie systémy

Kamerový systém

Kamerový systém

Kamerový systém slúži na sledovanie pohybu a konania osôb v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Záznam z kamerového systému je možné použiť na právne úkony za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia.

Poplachový systém

Poplachový systém

Účelom poplachového systému je upozorniť poverené osoby alebo pult centrálnej ochrany a vypudiť alebo zadržať narušiteľa. Poplachový systém musí byť certifikovaný a spĺňajúci normu STN EN 50131-1 pre zabezpečenie objektov. Naša spoločnosť dodáva a montuje výhradne poplachové systému v triede zabezpečenia Grade 2 (zvýšená ochrana), Grade 3 (vysoká ochrana) a Grade 4 (veľmi vysoká ochrana).

Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana

Perimetrická plotová ochrana je primárne určená na ochranu vonkajšieho perimetra, tj. slúži na ochranu areálu pred vstupom nepovolaných osôb. Pod perimetrickou ochranou rozumieme súbor technických a elektronických zabezpečovacích systémov, ktoré detekujú vymedzené hranice chráneného územia.

Prístupový systém

Prístupový systém

Prístupové systémy slúžia na riadenie prístupu osôb do chráneného objektu na základe prístupových oprávnení a ich spätnej kontroly. Identifikácia osôb prebieha na základe overenia prístupového kódu, bezkontaktnej identifikačnej karty, biometrickým odtlačkom prsta, a pod.

Audio a video vrátnik

Audio a video vrátnik

Audio a video vrátnik je dorozumievacie zariadenie určené na komunikáciu s volajúcim na strane vstupných dverí. Tento systém dnes už ponúka radu sofistikovaných riešení a inteligentných funkcií na zvýšenie bezpečnosti, ako aj komfortu používateľa. Moderné audio a video vrátniky dokážu zaznamenať volajúceho za vašej neprítomnosti, zanechať odkaz, presmerovať hovor na telefón a pod.