Dodanie, montáž a servis kamerových a poplachových systémov, alarmov, prístupových systémov a audio video vrátnikov.

Zníženie nákladov na ostrahu (SBS)

 • Zákazník

  ARRIVA Trnava, a.s.
 • Strážená plocha

  25 000 m2
 • Dátum realizácie

  2023
 • Hodnota zákazky

  64 000 EUR

Popis projektu

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti v oblasti montáže zabezpečovacích systémov. Naším cieľom je poskytovať komplexné riešenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť a efektivitu prevádzky našich zákazníkov. V tomto prípade sa pozrieme na spoluprácu so spoločnosťou ARRIVA Trnava, a.s., kde sme dodávali kamerový systém, prístupový systém, závory s automatizovaným otváraním na základe rozpoznávania EČV s integráciou do poplachového systému a napojenia na pult centrálnej ochrany. Spoločnosti sme tým výrazne zlepšili ich bezpečnostné opatrenia a zároveň znižili náklady na fyzickú ostrahu.

Project Image
Project Image

Požiadavky

Spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. potrebovala znížiť náklady na ostrahu svojich areálov. Rovnako požadovali zlepšiť účinnosť bezpečnostných opatrení. Požiadavkou bolo implementovať systém, ktorý by bol schopný monitorovať a zaznamenávať pohyb v areáloch v rámci západného Slovenska, spravovať prístupy k rôznym častiam areálu a administratívnych priestorov a zároveň automatizovať otváranie závor pre prichádzajúce a odchádzajúce vozidlá na základe ich evidenčných čísiel.

 • monitorovanie a zaznamenávanie pohybu
 • vyhodnocovanie narušenia pomocou klasifikovanej video analýzy
 • riadenie prístupu osôb do objektu na základe prístupových oprávnení
 • automatizované otváranie závory na základe rozponávanie EČV
 • audio video vránik pre ohlásenie návštevy
 • integrácia zabezpečovacích systémov a napojenie na pult centrálnej ochrany

Čo sme urobili

Navrhli a implementovali sme komplexný bezpečnostný systém. Začali sme inštaláciou kamerového systému, ktorý pokrýva strategické oblasti areálu, umožňujúc tak sledovanie a zaznamenávanie každého pohybu. Nainštalovali sme prístupový systém na zabezpečenie kontroly prístupu do rôznych častí areálu a administratívych priestorov, čím sa zabezpečilo, že len oprávnený personál môže vstúpiť do určitých oblastí. Automatizované otváranie závory na základe rozpoznania evidenčných čísiel vozidiel bola ďalšou dôležitou súčasťou projektu, ktorá umožnila rýchly a bezpečný vjazd a výjazd z areálu.

Výsledok

Celková investícia do tohto projektu bola vo výške 64 000 EUR. Vďaka tejto investícii sa spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s. podarilo výrazne znižiť svoje náklady na fyzickú strážnu službu, ktoré pred implementáciou bezpečnostného systému boli približne 80 000 EUR ročne. Po implementácii nového systému sa tieto náklady znížili na 24 000 EUR, čo predstavuje ročné náklady na externú strážnu službu a zmluvný servis celého systému. Návratnosť investície bola teda už po prvom roku a každým ďalším rokom spoločnosť ušetrí 56 000 EUR, čo predstavuje značnú úsporu.

Spoločnosť TRONICON, s.r.o. je hrdá na to, že môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a efektivity prevádzky svojich zákazníkov pomocou moderných technologických riešení. Naše riešenia nie len zvyšujú bezpečnosť, ale aj znižujú prevádzkové náklady, čím prinášajú skutočnú hodnotu našim zákazníkom.